Loading...

Kullanıcı Sözleşmesi

GİRİŞ
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”); Altunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi No:28/6 Üsküdar/İstanbul merkezinde kurulu, 179346-5 sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı Pepapp Teknoloji Anonim Şirketi (“Pepapp”) tarafından www.letspepbox.com alan adlı internet sitesi (“Website”) ve Pepapp tarafından belirlenen mobil uygulama benzeri platformlar (Website ile birlikte “Platform”) üzerinden sunulan değişken ve belirsiz süreli hediye kutu gönderimi ve ilgili diğer hizmetler dâhil olmak üzere, Platform’un aşağıda tanımlanacak olan Ziyaretçi veya Üye (Ziyaretçi ve Üye birlikte “Kullanıcı” olarak ifade edilecektir) sıfatıyla kullanılmasına ilişkin şart ve detayları düzenlemektedir.
İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın Platform’u ziyaret etme, Platform’a üye olma amaçlarından biriyle Platform’a eriştiği andan itibaren Kullanıcı’nın tabi olduğu koşulları düzenlemektedir. Kullanıcı’nın Platform’a üye olup olmaması doğrultusunda kazanacağı Ziyaretçi ve Üye sıfatlarına göre Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de tabi olacağı hükümler değişiklik gösterebilecek olup; aşağıda detaylarıyla belirtilmiştir.TANIMLAR
İşbu Sözleşme’de yer verilmiş tanımlar aksi açıkça ifade edilmedikçe aşağıda tanımlandıkları şekilde anlaşılmalıdır:
GENEL ŞARTLAR
İşbu Sözleşme, detaylı tanımına yukarıda yer verilmiş olan Kullanıcı için geçerli olup; Ziyaretçi veya Üye sıfatıyla Platform’a erişen ve/veya Platform’u inceleme saikiyle kullanan tüm kişiler işbu Sözleşme’ye tabi olacaktır.
İşbu Sözleşme’nin Kullanıcı tarafından Platform’a erişilmesinden itibaren ve Platform üzerinden üyelik formunun doldurulması dahil olmak üzere çeşitli işlemlerin gerçekleştirilmesinden önce okunması gerekmektedir.
İşbu Sözleşme’de düzenlenen koşulların bir kısmının veya tamamının Kullanıcı tarafından kabul edilmemesi halinde, Platform’da Kullanıcı sıfatıyla işlem gerçekleştirilmemelidir. Kullanıcı’nın, Platform’da herhangi bir işlem gerçekleştirmesiyle birlikte işbu Sözleşme’de yazılı şartları kabul ettiği ve onayladığı anlaşılacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına belirtmek gerekir ki işbu Sözleşme’de yazılı şartların;
Platform’da dolaşımına devam eden Ziyaretçi tarafından ve
Platform’da yer alan üyelik soru seti vasıtası ile üyeliğini tamamlayan Üye tarafından kabul edildiği ve onaylandığı anlaşılacaktır.
Pepapp, Platform’da güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Platform’da Kullanıcı’ya ilişkin gerçekleştirilebilecek güncelleştirmeler ve değişiklikler işbu Sözleşme kapsamında olup, Kullanıcı tarafından Platform’un kullanımına ve/veya Platform içerisinde yer alan imkânlardan yararlanılmaya devam edilmesi; yapılan güncelleştirmelerin Kullanıcı tarafından zımni olarak kabul edildiği anlamına gelecektir. Kullanıcı aleyhine yapılacak olası değişiklikler için Kullanıcı’dan ayrıca onay alınacaktır.
Pepapp tarafından işbu Sözleşme’de herhangi bir değişiklik yapılması halinde güncel Sözleşme Platform üzerinden erişilebilir bir link vasıtasıyla yayımlanacaktır. Yenilenmiş Sözleşme, yayımlandığı andan itibaren lehe maddeleri ile geçerli olacak ve mevcut veya sonraki tüm Kullanıcılar güncellenmiş şartlara tabi olacaktır.
Yenilenen Sözleşme’nin; Ziyaretçi tarafından kabul edilmemesi halinde, Platformu’a erişim derhal sonlandırılmalıdır. Yenilenen Sözleşme’nin Üye tarafından kabul edilmemesi halinde, Platform’da bulunan üyeliğin kullanımı ve Platform’dan ileriye dönük istifade edilecek hizmetler, Pepapp’e işbu Sözleşme’de yer alan iletişim kanalları vasıtası ile bildirimde bulunularak derhal sonlandırılmalıdır.PLATFORM
Platform, Üyeler’in Platform’da yer alan üyelik soru setini doldurabildiği ve bu doğrultuda Üye’nin sunmuş olduğu bilgilere uygun tedarikçi firma ürünlerinin bulunması durumunda, Pepapp tarafından belirlenecek periyotlar ile PepBox gönderimi hizmetinden istifade edebilecekleri bir platformdur.
Platform üzerinden sağlanan içerik ve hizmetlerin kapsamı Ziyaretçi ve Üye için farklılık göstermektedir.
Ziyaretçi, Cihaz vasıtasıyla eriştiği Platform’da;
Dolaşım sağlayabilmekte ve
Platform üzerinden sunulan hizmet ve şartlarına ilişkin bilgileri görüntüleyebilmektedir.
Üye, Cihaz vasıtasıyla eriştiği Platform’da;
Ziyaretçi’nin gerçekleştirebildiği tüm işlemleri gerçekleştirebilmekte ve
Platform’da yer alan üyelik soru setini doldurarak, kişisel bilgilerini ve PepBox gönderimine ilişkin onayını iletebilmektedir.KULLANICILAR’IN ORTAK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Kullanıcı, Platform’a temin etmesi münhasıran kendi sorumluluğunda olan Cihazlar vasıtası ile ve geçerli bir internet bağlantısı yoluyla erişecektir.
İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı, Platform ve/veya başkaca üçüncü kişilerin şahsi haklarına, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki fikri mülkiyet haklarına veya malvarlığı haklarına müdahale teşkil edecek şekilde, Platform dâhilindeki metinleri, dosyaları, veri tabanlarını ya da sair herhangi bir unsuru çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, kopyalamayacağını ve/veya işlemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Kullanıcı, Platform’a ait veya Platform ile ilişkilendirilebilecek içerik ve ortam sağlayıcılarına, internet sitelerine, mal veya hizmetlerine veya yazılımlarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Kullanıcı; solucan, virüs, casus yazılım, zararlı yazılım veya diğer her türlü zarar verici veya engelleyici kodu aktarma dâhil; Platform’un sunucularını veya Platform’a bağlı olan ağları engelleyemez, kesintiye uğratamaz; Platform’un diğer Kullanıcılar’ın Cihazlar’ında gösterilme ya da görüntülenme şeklini herhangi bir şekilde değiştiren veya engelleyen içerikler ya da kodlar ekleyemez. Kullanıcı; Platform üzerinde, tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, sızma, müdahale etme, tersine çevirme, kopyalama faaliyetleri dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Platform’un bütünlüğünü ve performansını bozacak benzeri herhangi bir girişimde bulunamaz.
Kullanıcı, Platform üzerinden sunulan PepBox gönderimi hizmeti dahil olmak üzere, hizmet içeriklerinin değişmesi halinde Platform’dan herhangi bir talepte bulunamaz.
Platform, Pepapp’e ait olmayan veya Pepapp’in kontrolü altında bulunmayan üçüncü taraf internet sitelerine, uygulamalarına veya hizmetlerine ilişkin bağlantılar sunabilir. Platform’dan ayrılan Kullanıcı üçüncü taraf internet sitelerinin, uygulamalarının ya da hizmetlerinin kullanıcı sözleşmesine tabi olacaktır.
İşbu Sözleşme;
Ziyaretçi tarafından Platform’a erişim durdurularak her zaman,
Üye tarafından, Pepapp’e işbu Sözleşme’de yer alan uygun iletişim kanalları vasıtası ile bildirimin yapılması şartıyla, üyeliğin kullanımı durdurularak ve/veya üyelik hesabı silme bildirimi gerçekleştirilerek her zaman sona erdirilebilecektir. ÜYELİK
Ziyaretçi’nin Platform’a üye olabilmesi için 18 (onsekiz) yaşından büyük olması gerekmekte olup, 16 (onaltı) yaşını doldurmuş küçükler, yasal temsilcisinin rızası veya icazeti vasıtası ile Platform’a üye olabilecektir. Önemle belirtmek gerekir ki, olası bir uyuşmazlık halinde yasal temsilcinin bu yöndeki onayını ispatlamak Üye ve yasal temsilcisinin sorumluluğundadır.
Ziyaretçi, Platform’da sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla, gerekli üyelik şartlarını taşıması halinde Platform’a üye olma ve hizmetlerden yararlanabilme hakkına sahiptir.
Ziyaretçi’nin Platform içerisinde yalnızca Üyeler’e sunulmuş olan hizmetlerden yararlanabilmesi için gereken üyeliğin tamamlanması işlemi sırasında istenen bilgilerin detayları aşağıda belirtilmiştir:
Üyelik formunu doldurmak isteyen Ziyaretçi için;
Ad Soyad,
Doğum Tarihi,
E-Posta Adresi,
Teslimat Adresi,
Eğitim Düzeyi,
Medeni Hali ve
Çalışma Durumu bilgileri ile
Çocuğunun Olup Olmadığı, Aylık Gelir/Gider, Kişisel Bakım Tercihleri, Beslenme/ Spor Alışkanlığı, Saç/Cilt Tipi ve Alışveriş Tercihi gibi kişisel bilgilerden oluşmaktadır.
Üyelik işlemlerinin tamamlanabilmesi için, Platform’a sağlanan elektronik posta adresi, telefon numarası ve teslimat adresi bilgilerinin doğru ve güncel olması gerekmektedir. İlgili bilgilerin Pepapp tarafından doğruluğunu ve güncelliğini teyit etmek amacıyla bazı durumlarda, elektronik posta adresine ve/veya telefon numarasına doğrulama maili ve/veya doğrulama kodu gönderilebilecektir. Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde, doğrulama mailinin onaylanmaması ve/veya gönderilmiş olan doğrulama kodunun onaylanmaması halinde Ziyaretçi, üyelik işlemlerine devam edemeyecektir.
Ziyaretçi’nin üyelik oluşturma yöntemi ve üyelik oluşturulabilmesi için gereken soru seti dahil olmak üzere gerekli üyelik bilgileri Pepapp’in inisiyatifinde olup zaman zaman değiştirilebilecektir.
Ziyaretçi’nin Üye sıfatı ile üyelik işlemlerini tamamlaması, kayıt esnasında Platform’a sunduğu bilgi ve belgelerin incelenerek Pepapp tarafından onaylanması ile gerçekleşebilecektir.ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Üye, üyeliğini oluştururken kendisinden talep edilen bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olmasından münhasıran sorumludur. Bu bilgilerde değişiklik meydana gelmesi halinde Üye, gerekli bildirimleri Pepapp’e ulaştırmakla sorumludur.
Üye, işbu Sözleşme kapsamında yalnızca kendisi için işlem yapma hakkına sahip olup, işbu Sözleşme kapsamında yer alan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez, PepBox’ın üçüncü kişilerin adreslerine teslim edilmesi durumu dahil olmak üzere Platform içerisinde yer alan üyeliğini kendisinden başka kişilerin kullanımına açamaz, Platform içerisindeki bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşamaz.
Üye, Platform kapsamında gerçekleştireceği tüm faaliyetlerden münhasıran sorumludur. Üyelik detaylarının yasa dışı bir şekilde ifşa edilmesi veya kullanılması da dâhil olmak üzere herhangi bir güvenlik ihlalini fark etmesi veya bu hususlara dair bir şüphenin olması durumunda Üye derhal Pepapp’i bilgilendirmelidir.  
Üye, onayına bağlı olarak takip ettiği içerik ve güncellemeler ile Platform içerisinde yürütülen hizmetlere ilişkin bilgilendirmelerden, Platform üzerinden kendisine gönderilecek anlık bildirim mesajları vasıtası ile ve/veya üyelik formu esnasında sunduğu telefon numarasına gönderilecek kısa mesajlar vasıtası ile haberdar olabilecektir. Üye, Platform’un kendisine anlık bildirim mesajları göndermesine ilişkin onay vermeye veya mesaj gönderimini reddetmeye yetkilidir.
Üye, Platform’da yer alan soru setinin doldurulması dahil olmak üzere, işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştireceği işlemler esnasında ırk, din, cinsiyet, cinsel tercih gibi ayrımcılık yaratabilecek, hakaret edici, şiddet içerikli, üçüncü kişilerin gizlilik hakkını ihlal eden söylem ve yaklaşımlar dâhil, hukuka, genel ahlaka aykırı ifadelere yer vermemelidir.
Üye, Platform’a bedelsiz bir şekilde üye olarak, Platform üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanabilecektir.
PepBox gönderimine ilişkin Üye’ye tanınan haklar, hizmetlerin ticari olmaksızın yalnızca şahsi kullanımı içindir. Üye, PepBox gönderiminden dolaylı veya doğrudan herhangi bir gelir veya benzeri menfaat elde edemez.
PepBox kutu içeriği Pepapp’in anlaşmalı olduğu markalara göre belirlenmekle beraber, Pepapp kutu içeriğini Üyeler için kişiselleştirme yükümlülüğü altında değildir. Bu doğrultuda, her PepBox gönderiminde kutu içeriği değişebilecek olup, birden fazla kez PepBox teslim alan Üye, kutu içeriklerinin aynı veya benzer ürünlerden oluşmasını kabul etmektedir.
PepBox’ın, Üye’ye teslim edilebilmesi amacıyla ilgili teslimat firmasına verildiğine ilişkin Üye’nin belirtmiş olduğu iletişim kanalları üzerinden kendisine bildirim yapılabilecektir. Belirtilmelidir ki bu bildirimler, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un (“ETDHK”) ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’in (“Yönetmelik”) ilgili maddeleri uyarınca teslimat bildirimleri niteliğini haiz olmaları nedeniyle Üye’nin bu yöndeki onayını gerektirmemektedir.
Üye’nin, teslim almış olduğu PepBox’a ilişkin sosyal medya paylaşımları dahil olmak üzere üçüncü taraflar ile paylaşacağı bilgiler de işbu Sözleşme kapsamında olup, Üye’nin ilgili yükümlülüklerine aykırı davranması halinde Pepapp, üyeliğin iptal edilmesi dahil olmak üzere işbu paylaşım eylemi nedeniyle uğramış olduğu ve/veya olacağı zararları Üye’den tahsil etme yetkisini haizdir.
PepBox içeriğini belirleme hakkı münhasıran Pepapp’e tanınmış olup, Üye işbu Sözleşme’yi onaylayarak bu konuda Pepapp’ten herhangi bir talepte bulunmayacağını ve Pepapp faaliyetlerinin kendisi nezdinde herhangi bir alacak hakkı doğurmadığını kabul eder.
Üye, işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranışları doğrultusunda Sözleşme’nin Pepapp tarafından feshedilmesi halinde Pepapp’ten hiçbir hak ve/veya talepte bulunamayacağını, her ne ad altında olursa olsun herhangi bir hak talep edemeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder
Üye, info@letspepapp.com adresine mail ile bildirimde bulunarak üyeliğini her zaman iptal edebilecektir. PEPAPP’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİPepapp, İnternet Kanunu uyarınca sahip olduğu yükümlülükleri yerine getireceğini kabul eder.
Pepapp, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir.
PepBox içeriğinin belirlenmesi, gönderilmesi ve gönderim zamanının tespit edilmesi hakkı münhasıran Pepapp’e tanınmış olup, Pepapp sunduğu PepBox hizmeti içeriğini, kutunun gönderim tarihini, verilecek ürünleri, aylık gönderim sıklığını, nitelik ve/veya niceliği dahil olmak üzere hizmet ve içeriklerini değiştirme ve/veya farklılaştırma hakkına sahiptir. Bu doğrultuda Pepapp, PepBox içeriğinde ve gönderim tarihlerinde değişiklik yapma hakkını münhasıran saklı tutmaktadır. Şüpheye mahal vermemek üzere Pepbox gönderimi Pepapp’in algoritmik kararına aittir. Pepapp her Kullanıcı’ya Pepbox göndermeyi taahhüt etmemektedir.
Pepapp, PepBox içerisindeki eklentileri perakende ürün standartlarına uygun, açılmamış paketlerde gönderecektir.
PepBox gönderimi hizmeti kural olarak bedelsiz olarak belirlenmiş olup, halihazırda teslim edilmiş ürünler dahil olmak üzere Pepapp, göndereceği ürünlere ilişkin teslimat ve ürün masraflarına ilişkin bedelleri Üye’ye yansıtabilme yetkisini saklı tutmaktadır.
Pepapp, Kullanıcı’ya ait verileri KVKK’ya uyumlu olarak ve Platform üzerinden erişime sunmuş olduğu Aydınlatma Metinleri ile ve gerekli durumlarda Kullanıcı’nın bu yöndeki aydınlatılmış açık rızası ile sınırlı olacak şekilde işler.
Pepapp, Kullanıcı tarafından kendisine sağlanan verilerin emredici mevzuat ya da alt düzenleyici işlemler sebebiyle, resmi makamlar tarafından usulünce talep edilmesi halinde, bu verileri, yetkili makamlara açıklamaya yetkilidir. İşbu açıklama tarafların arasındaki bilgi gizliliğinin veya kişisel verilerin korunmasının ihlali olarak değerlendirilemez.
Kullanıcı’nın Pepapp tarafından kendisine sunulan ürün ve üyelik hizmetini öngörülen yasal yolların kapsamı dışında kullanması, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m. 49/2 kapsamında kasten ahlaka aykırı bir fiil işlemesi ve/veya işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ihlal etmesi halinde, Pepapp tek taraflı olarak Kullanıcı’nın üyeliğini sonlandırmaya ve zararlarını Kullanıcı’dan tazmin etme yetkisini haizdir.
Pepapp, Kullanıcılar’a Website ve ürün üzerinde reklam ve sair tanıtımlar sunabileceği gibi; onlara usulüne uygun olarak izin almak şartıyla reklam ve sair tanıtım iletileri gönderebilir.
Pepapp, PepBox gönderim hizmetinin bedelsiz olarak sağlanabilmesi doğrultusunda, Platform vasıtası ile edinmiş olduğu verileri Platform’da yer alan Aydınlatma Metni ve yürürlükteki ilgili mevzuat doğrultusunda Üye’lerin bu yöndeki aydınlatılmış açık rızası veya aydınlatma yükümlülüğün yeterli olduğu durumlardan, işleme faaliyetine uygun olanının varlığı halinde Pepapp iş ortakları, hizmet tedarikçileri ve iştirakleri ile paylaşabilecektir.
Pepapp;
Platform’un içeriğini, kullanım şeklini, üyelik soru setini, PepBox iletimine ilişkin detayları ve Platform’a ilişkin sair hususları değiştirebilecek,
Hâlihazırda üyelik gerektirmeyen işlemleri üyelik gerektirir hale dönüştürebilecek, ek hizmetler sunabilecek, bazı hizmetleri kısmen veya tamamen değiştirebilecek,
Ücretsiz olarak sunmakta olduğu hizmetleri ücretli hale dönüştürebilecek, hali hazırda ücretli olan hizmetlerin ücretini güncelleyebilecek veya bunları ücretsiz hale getirebilecek,
Pepapp; işbu Sözleşme kapsamında sahip olduğu her türlü hak, yetki, borç ve yükümlülüklerini, Kullanıcı’ya bildirimde bulunmak kaydı ile her zaman, kısmen veya tamamen üçüncü kişi ve/veya kurumlara devir, temlik veya nakledebilir.
Pepapp, Üyeler’in üyelik bilgileri ile taşıma hizmeti kapsamında Platform’a sundukları bilgileri, işbu Sözleşme’de belirlenmiş iş ortakları ve hizmet alınan kişiler hariç olmak üzere gizli tutmakla ve Üyeler’in yazılı onayı olmaksızın üçüncü kişi ve/veya kurumlara açıklamamakla yükümlüdür. Pepapp, emredici mevzuat ya da alt düzenleyici işlemler sebebiyle, resmi makamlar tarafından usulünce talep halinde tüm verileri yetkili makamlara açıklamaya yetkilidir. Böyle bir açıklama bilgi gizliliğinin veya kişisel verilerin korunmasının ihlali olarak değerlendirilemez.
Pepapp, Üye’nin kendisine mail yoluyla ulaştırdığı üyelik iptaline ilişkin bildirim talebini mümkün olan en kısa süre içinde gerçekleştirecektir.
SORUMSUZLUK
Pepapp, yürürlükteki kanunlar uyarınca müsaade edildiği sürece, Platform, Kullanıcılar, reklam verenler, iş ortakları ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarından sorumlu değildir.
Pepapp, Platformu üzerinden sunulan PepBox gönderimi hizmeti dahil olmak üzere, Üye’ye gönderilen ürünlerin tesliminden veya ürünlerde meydana gelebilecek olası hasar ve kayıplar dahil olmak üzere, ürünlerin taşınması ve teslimi ile alakalı sair hususlardan sorumlu tutulamaz.
İşbu Sözleşme kapsamında gönderilecek PepBox içerisinde yer alan ürünlerin neden olabileceği alerjik reaksiyonlardan Pepapp sorumlu değildir. Üye, PepBox içerisinde yer alan ürünleri kullanmadan önce, ürünlerin yaratabileceği alerji ve benzeri komplikasyonlara ilişkin doktoruna danışmalı ve doktorunun onayını almalıdır.
İşbu Sözleşme kapsamında gönderilecek PepBox içerisinde yer alan ürünlerin herhangi bir nedenle ayıplı niteliğe haiz olanlarının neden olabileceği maddi ve/veya manevi zararlardan Pepapp sorumlu değildir.
Pepapp, Üye’nin Platform üzerinden Pepapp’e iletmiş olduğu soru seti cevapları ve kişisel bilgileri dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Platform vasıtası ile sağlayacağı bilgilerin eksiksiz veya doğru olmasından sorumlu olmayıp; bu bilgilerin gerçeği yansıtmaması veya yanıltıcı nitelikte olması sebebiyle PepBox gönderiminin gecikmesi veya hiç gerçekleşmemesi, PepBox içerik kalitesi ve niteliklerinde değişiklik olması, PepBox teslimatının yanlış adrese teslim edilmesi halleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Üye’nin uğrayabileceği olası zararlardan sorumlu tutulamaz.
İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Pepapp’in sorumluluğu dışında olup Sözleşme’ye aynı şekilde yansıtılacaktır.
Üyelik işlemleri esnasında belirlenmiş olan kişisel bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılması ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda ortaya çıkacak zararlardan Pepapp sorumlu tutulmayacaktır.
Üye’nin, üyeliğini başkaca üçüncü kişilerin istifadesine sunması veya PepBox içeriğini başkaca üçüncü kişilerin kullanımına sunması sonucu uğranılan/uğranabilecek olan zararlardan Pepapp doğrudan ve/veya dolaylı olarak sorumlu tutulamayacaktır.
Kullanıcı’nın kendisine ait olmayan veya Platform’u kullanmaya uygun olmayan Cihazlar vasıtasıyla Platform’a erişim sağlaması ve bu nedenle herhangi bir kişinin maddi ve/veya manevi zarara uğraması halinde, oluşacak bütün zararlardan Kullanıcı münhasıran sorumlu olacak, Pepapp sorumlu tutulamayacaktır.
Teknik bakım, onarım ve güncellemeler sebebiyle gecikmelerin yaşanması, sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Pepapp’in Kullanıcı’ya veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu doğmayacaktır.
Taraflar; doğal afet, terör olayları, savaş, askeri uygulamalar, epidemi/pandemi niteliğini haiz yaygın salgın hastalık ve buna bağlı gelişen hükümet önlemleri ve/veya yoğun ulaşım kısıtlaması, yangın, deprem gibi doğal afetler, enerji ve işgücü kaybı, sunucuların zarar görmesi, ağ sistemlerine sızılması gibi kendilerinden kaynaklanmayan, mücbir sebep olarak adlandırılabilecek birtakım objektif imkânsızlıklar nedenleriyle Sözleşme’deki sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirememelerinden, geciktirmelerinden sorumlu tutulamayacaktır. MUHTELİF HÜKÜMLER
Pepapp tarafından sunulan hizmet ve imkânlar dolayısıyla işlenmekte olan Ziyaretçi’ye ait kişisel veriler, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere yürürlükteki güncel mevzuata uygun ve Platform üzerinden erişilebilecek olan Website Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası Metni doğrultusunda işlenmektedir. Bu doğrultuda Ziyaretçi, Platform’da dolaşım gerçekleştirmeden önce Website Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası’nı okumakla yükümlüdür.
Pepapp tarafından sunulan hizmet ve imkânlar dolayısıyla işlenmekte olan Üyeler’e ait kişisel veriler, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere yürürlükteki güncel mevzuata uygun ve Platformu üzerinden erişilebilecek olan Aydınlatma Metni doğrultusunda işlenmektedir. Bu doğrultuda kendilerine ilişkin kişisel verilerin elde edilmesinden önce Üye, Platform’da yer alan Aydınlatma Metni vasıtası ile aydınlatılmıştır.
Üye’nin, Platformu’ndan istifa etme amacıyla soru setini doldurması halinde, açık rıza gereken hususlar kapsamında önceden aydınlatılmış olduğu işleme faaliyetlerine ilişkin açık rıza metinlerini okuması ve ilgili aydınlatma metni doğrultusunda işlenebileceğine açık rıza vermesi gereklidir. Belirtilen hususlara ilişkin Üye’nin açık rıza vermemiş olması halinde ise Platform içerisindeki veri paylaşımlarında ilgili kişisel verileri dahil etmemesi gerekmektedir.
İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaması Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğü veya geçerliliği etkilenmeyecektir.
Taraflar’ın işbu Sözleşme kapsamında sahip oldukları hakları kullanmamaları ilgili haktan feragat ettikleri anlamına gelmeyecek ve İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünden feragat edilmesi, Sözleşme’nin ya da ilgili maddenin tamamını geçersiz kılmayacaktır.
İşbu Sözleşme’de yer alan madde başlıkları yalnızca referans amaçlı olup, Sözleşme’nin yorumunu veya anlaşılmasını etkilemeyecektir.
Platform’dan istifade edilmesi sırasında Üyeler’e gönderilen e-posta ile SMS bilgilendirme ve kayıtları yazılı delil teşkil edecektir.
Kullanıcı, Platform veya işbu Sözleşme hakkında herhangi bir bildirimi, soru veya yorumları info@letspepapp.com adresine e-posta göndererek gerçekleştirebilecektir.