Loading...

Gizlilik Politikası


Giriş
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır), Esentepe Mahallesi, Talatpaşa Caddesi No:5 A Şişli/İstanbul adresi merkezli 179346-5 sicil numarasıyla İstanbul Ticaret Sicili’ne kayıtlı Pepapp Teknoloji Anonim Şirketi’nin (“Pepapp”, “Şirket”) bir projesi olan, Abonelik Sözleşmesi vasıtasıyla veya tek seferde ödeme yoluyla belirli süreler için satın alınabilen, içeriği Pepapp tarafından belirlenen, kadınların adet dönemlerine ilişkin motivasyon amaçlı ürünler içeren kutu sunma modeli olan ve letspepbox.com alan adlı internet sitesi (“Website”, “İnternet Sitesi”) üzerinden sunulan Pepbox ürünlerinin satışına (“Pepbox”) ilişkin koşulları düzenlemektedir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin Pepbox Website’sini ziyaret eden, Websitesi’ne üye olan ve/veya Pepbox abonelik modelini satın alan kişiler (“Kullanıcı” veya “Kullanıcılar”) tarafından, internet sitesinde dolaşım gerçekleştirmeden ve/veya ürün siparişi verilmeden önce okunması gerekmektedir. Kullanıcı Sözleşmesi’nde düzenlenen koşulların Kullanıcı tarafından kabul edilmemesi halinde, Website’nin kullanımı veya ürünün siparişinin verilmesine derhal sona erdirilmelidir. Kullanıcı’nın Website’yi kullanması ve Pepbox’ın sunduğu üründen yararlanması halinde, işbu Sözleşme’de yazılı şartlar kabul edilmiş ve onaylanmış olacaktır.Pepapp tarafından, tamamen Pepapp’in kararıyla, zaman zaman İnternet Sitesi’nde yayımlanabilecek güncelleştirmeler bu Sözleşme’ye dâhildir ve Kullanıcı’nın, Website kullanımına devam etmesi; lehe yapılan bu güncelleştirmelerin Kullanıcı tarafından kabul edildiği anlamına gelir. Aleyhe yapılan olası değişiklikler için ayrıca onay alınacaktır.Pepapp, Sözleşme’de herhangi bir değişiklik yapılması halinde güncel şartları aynı link altında güncel tarih ile yayımlayacaktır. Yenilenmiş güncel sözleşme, yayımlandığı andan itibaren lehe yapılan maddeleri ile geçerli olacak ve mevcut veya yeni tüm Kullanıcılar güncellenen şartlara tabi olacaktır, kabul etmeyen Kullanıcılar varsa üyeliğini ve Web Sitesi kullanımını sonlandırmalıdır. Aleyhe yapılan olası değişiklikler için ayrıca onay alınacaktır.Pepapp, işbu Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında aşağıda belirtilen ücretler karşılığında aşağıda tanımlanmış olan ürünü göndermektedir. Ayrıca Pepapp, işbu Kullanıcı Sözleşmesi karşılığında talep edilen ücret hakkında tek taraflı değişiklik yapma ve bu değişiklikleri uygulama hakkını saklı tutar. Hali hazırdaki Kullanıcılar, kullanımlarını ve/veya aboneliklerini devam ettirdikleri takdirde bu değişiklikleri kabul etmiş sayılırlar. Pepapp tarafından üyelik sırasında alınan ödeme bilgilerini Pepapp saklamaz, bu bilgiler Zebrapos tarafından tutulur. Ödeme için aracılık eden bu systemin değişmesi Pepapp’in inisiyatifindedir.
Tanımlar
  İşbu Sözleşme ve eklerinde aşağıdaki tanımlar geçerli olacaktır.  2.1.1. “Abonelik Sözleşmesi”: Pepbox Abonelik Sözleşmesi kapsamında ifa edilen Pepbox ürünlerinin abonelik modeliyle gönderilmesidir.  2.1.2. “Adet Dönemi”: Kadınların aylık menstural dönemleridir.  2.1.3. “KVKK”: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.  2.1.4. “Sözleşme”: İster basılı halde ister Pepbox İnternet Sitesi’nde elektronik formatta yayımlanmış olsun, bu Kullanıcı Sözleşmesi ve Ekleridir.  2.1.5. “Pepbox”: Pepapp Teknoloji Anonim Şirketi’nin Kullanıcı’lara abonelik modeli veya tek seferde ödeme yoluyla ürün sunmasını sağlayan bir hizmetini ifade etmektedir.
  2.1.6. “Ürün”: Hijyenik ped ve benzeri sağlık ürünleri, kişisel bakım ürünleri, beslenme ve     gastronomi ile alakalı bildirimler ve tavsiyeler, tatlı, şekerli ürünler ve çeşitleri,     Pepapp’in seçeceği belirli firmaların ürünleri için indirim kuponları, kitap  ve/veya     dergi benzeri ürünleri kapsamaktadır. 
Sözleşme’nin Kurulması, Şartları ve Website Üyeliği
3.1.         İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın Websitesi’ni ziyaret etmesi ile kurulur.        3.2.          Kullanıcı, dilerse Websitesi’ne; isim, soy isim, e-posta ve doğum tarihi bilgilerini vererek, Facebook,  Google gibi sosyal medya hesaplarındaki üyeliklerini veya Pepapp’teki üyeliğini kullanarak üye olabilir. 3.3. Her bir Kullanıcı, Ürün yalnız bir üyeliğe tanımlanabildiği için sadece kendisi için işlem yapma hakkına sahiptir. Diğer kişilerin ürün satın alabilmesi veya abonelik sözleşmesi kurabilmesi için başka bir üyeliğin aktive edilmesi gerekir. Aynı üyelik ikinci bir kişi tarafından kullanılamaz.       3.4.   Pepbox Websitesi’nin hizmetlerinden yararlanmak için 18 yaşından büyük olunması gerekir.
Kullanıcı Hak ve Yükümlülükleri
        4.1. Kullanıcı, Pepapp tarafından sağlanan abonelik hizmetine mobil telefon, tablet, bilgisayar vb. elektronik cihazlar kullanarak erişebilir. Bu hizmetlere erişim için uygun cihazları temin etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.4.2. Kullanıcılar, Pepbox’a üye olmak ve Ürün’ü satın almak konusunda serbestlerdir. Pepbox üyeliğinden yararlanacak olan Kullanıcılar, bu konuda işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ne tabi olacaklardır.4.3. Kullanıcı’nın Pepbox üyeliğini oluştururken şifre oluşturma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı bu şifreyi kendisi için oluşturmalı ve kullanmalıdır. Şifrenin üçüncü kişilerle paylaşılmaması gereklidir, paylaşılması durumunda oluşacak aksiliklerden ve Kullanıcı’nın göreceği zararlardan Kullanıcı’nın kendisi sorumlu olacaktır.4.4. Pepapp tarafından gerek işbu Sözleşme, gerek Mesafeli Satış Sözleşmesi, gerekse Abonelik Sözleşmesi çerçevesinde sağlanan ürünler; Kullanıcı tarafından ticari amaçla kullanılamaz. Kullanıcı, bu ürünlerin kullanımı ile dolaylı veya doğrudan herhangi bir gelir veya benzeri menfaat elde edemez.4.5. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında kendisine belirli veya belirsiz sürelerle düzenli olarak gönderilecek olan Ürün’ün tam içeriği hakkında gönderim öncesinde bilgilendirilmemektedir. Ürün’ün içeriğini belirleme hakkı tamamiyle Pepapp’tedir. Kullanıcı da işbu Kullanıcı Sözleşme’sini onaylayarak bu konuda Pepapp’ten herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan, taahhüt eder.4.6. Kullanıcı, Pepapp ve Kullanıcı arasında kurulan satış veya Abonelik Sözleşmesi’nin ifası için Pepapp’e vermek zorunda olduğu adres bilgilerinin doğruluğundan sorumludur. 4.7. Kullanıcı, Pepapp’in veya onun içerik, ortam veya platform tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılım, veri veya datalarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek şekilde işlemler, müdahaleler yapamaz, sağlanan hizmetleri bu şekilde ya da üçüncü kişilerin Pepbox’tan faydalanmasına engel olacak şekilde kullanamaz.4.8. Solucan, virüs, casus yazılım, zararlı yazılım veya diğer her türlü zarar verici veya engelleyici kodu aktarmak dahil, Pepapp’i, sunucularını veya Pepapp’e bağlı ağları engelleyemez veya kesintiye uğratamaz. Pepbox Websitesi’nin Kullanıcı’ların cihazlarında gösterilme ya da görüntülenme şeklini herhangi bir şekilde değiştiren veya engelleyen, içerikler ya da kodlar ekleyemez.

4.9. Kullanıcı, işbu Sözleşme’ye aykırı davranışlar nedeniyle işbu Sözleşme’nin feshedilmesi halinde Pepapp’ten hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını, her ne ad altında olursa olsun herhangi bir hak talep etmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.4.10. Kullanıcı’nın Pepapp’e verdiği verilere ilişkin KVKK’nın 11. maddesinden doğan hakları mevcuttur. Kullanıcı bu hakları, dilediği zaman ilgili Aydınlatma Metinleri’nde açıklandığı şekilde Pepapp’e yöneltebilir.4.11. İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı, Pepapp veya başka bir üçüncü kişinin başta kişisel verilerin gizliliği olmak üzere fikri, şahsi haklarına ya da malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını ya da sair herhangi bir unsuru çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, kopyalamayacağını ve/veya işlemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5. Pepapp’in Hak ve Yükümlülükleri
Pepapp, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir.Satılan Ürün içeriğinin belirlenmesi tamamen Pepapp’in tercihine bağlı olup Pepapp zaman zaman Ürün içeriğinde ve Ürün gönderim tarihlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.Pepapp, Ürün içerisindeki eklentileri perakende satış standartlarına uygun, açılmamış paketlerde gönderecektir.Pepapp, Kullanıcı’ya ait verileri KVKK’ya uyumlu olarak ve yayımladığı Aydınlatma Metinleri ile sınırlı olacak şekilde işler. Pepapp, bu verilerin emredici mevzuat ya da alt düzenleyici işlemler sebebiyle, resmi makamlar tarafından usulünce talep edilmesi halinde, bu verileri, yetkili makamlara açıklamaya yetkilidir. İşbu açıklama tarafların arasındaki bilgi gizliliğinin veya kişisel verilerin korunmasının ihlali olarak değerlendirilemez.Kullanıcı’nın Pepapp tarafından kendisine sunulan ürün ve üyelik hizmetini öngörülen yasal yolların kapsamı dışında kullanması ve/veya işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ihlal etmesi halinde, Pepapp tek taraflı olarak Kullanıcı’nın üyeliğini sonlandırmaya yetkilidir.Pepapp, Kullanıcılar’a Website ve ürün üzerinde reklam ve sair tanıtımlar sunabileceği gibi; onlara usulüne uygun olarak izin almak şartıyla reklam ve sair tanıtım iletileri gönderebilir.
6. Sorumsuzluk
6.1.     Pepapp; Website’nin kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek teknik sebeplerin etkisi ile Kullanıcı hesaplarının, bu hesaplardaki herhangi bir unsurun, hazırlanan herhangi bir çalışma ve/veya verinin geçici veya kalıcı şekilde kaybolması yahut kullanılamaz duruma gelmesi halinde -verinin aktarım yapılabilecek kişiler dahilinde bulunmayan üçüncü kişilerin eline geçmesi durumları hariç- söz konusu durum ve sonuçtan sorumlu tutulamaz.6.2. Pepapp, yürürlükteki kanunlar uyarınca müsaade edildiği sürece, Websitesi ya da Kullanıcılar’ının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.6.3.       Pepapp, Ürün’ün taşınması sırasında oluşacak olan zararlardan sorumlu değildir.
         6.4.      Pepapp, herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir, sistemde teknik         bakım, onarımlar, güncellemeler olabilir veya uygulama tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir         süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Pepapp’in Kullanıcılar’ına veya üçüncü         kişilere karşı hiçbir sorumluluğu yoktur.6.5.    İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler       Pepapp’in sorumluluğu dışındadır ve aynen Sözleşme’ye yansıtılır.6.6.      İşbu Sözleşme kapsamında gönderilecek Ürün’ün içerisinde yer alan eklentilerin neden olabileceği         alerjik reaksiyonlardan Pepapp sorumlu değildir.6.7.        İşbu Sözleşme kapsamında gönderilecek Ürün’ün içerisinde yer alan eklentilerin ayıplı ifa edilmemiş       olanlarının neden olabileceği maddi ve manevi hasarlardan Pepapp sorumlu değildir.
  7. Temlik ve Nakil
  7.1.       Pepapp, işbu Sözleşme kapsamında tanzim olunan veya site ve uygulama içerikleri ile ilgili olarak         sahibi olduğu her nevi hak veya yetkiyi yahut borçlarını veya yükümlülüklerini, kısmen veya                 tamamen; her zaman için, Kullanıcı’ya bildirimde bulunmak kaydı ile üçüncü kişi veya kurumlara         devir veya temlik yahut nakil edebilir.
 8. Mücbir Sebepler
 8.1. Pepapp doğal afet, terör olayları, darbe girişimleri, savaş, askeri uygulamalar, yangın, deprem gibi doğal afetler, enerji, işgücü, serverların zarar görmesi, sisteme sızılması, hacklenmesi veya objektif imkân yetersizliği nedeniyle Pepapp’in kontrolü dışındaki olaylardan kaynaklanan sebeplerle sözleşmedeki sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirememesinden, geciktirmesinden sorumlu olmayacaktır.
 9. Sözleşmenin Bütünlüğü
 9.1. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.
 9.2. İşbu Sözleşme, tüm ekleriyle bir bütünlük teşkil eder. Sözleşme’nin ekleri özel hüküm teşkil edip, çelişki halinde öncelikle geçerli olacaktır.
10. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
 10.1. İşbu sözleşme tahtında doğacak tüm uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 10.2. Pepbox Websitesi’nde birden çok dil desteği tercihe göre mevcut bulunmaktadır fakat işbu sözleşme tahtında doğacak tüm uyuşmazlıklarda, dilden dile çevirilerde çıkabilecek sıkıntılarda baz alınacak dil Türkçe olacaktır.


11. Fesih11.1. Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’yi feshetmesi halinde, Pepbox hizmetlerinin kullanımını derhal durdurması gerekmektedir.
Kullanıcı, Pepapp tarafından sağlanan hizmetleri kullanmak amacıyla işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni onaylayarak, Sözleşme’yi okuduğunu, içeriğini anladığını ve hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan etmiş bulunur.