Loading...

Kişisel Verilerin Korunması

WEBSİTE İLETİŞİM FORMUKİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca Pepapp Teknoloji Anonim Şirketi (“Biz”, “Pepapp”) olarak, www.letspepbox.com/ alan adlı internet sitesi (“Website”) İletişim Formu (“Form”) aracılığı ile elde edilen kişisel verilerinize ilişkin sizleri; kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, işleme yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz:Veri Sorumlusu: Altunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi No: 28/6 Üsküdar/İstanbul merkezinde kurulu, 179346-5 sicil numaralı Pepapp Teknoloji Anonim Şirketi Kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte, doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta vehukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.
Pepbox Tarafından İşlenen Kişisel Veri Türleri:Kimlik Bilgileri:Form’u dolduran kişinin Ad Soyad verisi, Form’un doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Form’u dolduran kişinin tespit edilebilmesi amacıyla işlediğimiz Ad Soyad verisi, KVKK madde 5/2 (f) bendi uyarınca tarafımızla iletişime geçmek isteyen kişiyi tespit edebilmemiz kapsamında ilgili veriyi işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri yalnızca uyuşmazlık halinde yetkili makamlar ile paylaşılmaktadır.İletişim Bilgileri:Form’u dolduran kişinin E-Posta Adresi verisi, Form’un doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili Kişi ile tarafımıza yönelttiği talep ve sorulara ilişkin iletişim kurulabilmesi amacıyla işlediğimiz E-Posta Adresi verisi, KVKK madde 5/2 (f) bendi uyarınca İlgili Kişi ile iletişime geçebilmek kapsamında ilgili veriyi işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri yalnızca uyuşmazlık halinde yetkili makamlar ile paylaşılmaktadır.Diğer:Form’u dolduran kişinin Mesaj İçeriği verisi, Form’un doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili Kişi ile tarafımıza yöneltilen talep ve sorulara ilişkin çözüm odaklı iletişimin sağlanabilmesi amacıyla işlediğimiz Mesaj İçeriği verisi, KVKK madde 5/2 (f) bendi uyarınca İlgili Kişi tarafından yöneltilen talep ve soruların çözümlenebilmesi kapsamında ilgili veriyi işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri yalnızca uyuşmazlık halinde yetkili makamlar ile paylaşılmaktadır.
*Bu Aydınlatma Metni’nde yer alan tüm veri türleri, Website sunucu ve altyapı hizmeti alınan sağlayıcı şirket ile paylaşılmaktadır. Bu veri aktarımı, işlediğimiz veri türlerinin bir sunucuda barındırılması ihtiyacını karşılamak üzere sunucuların ilgili şirket bünyesinde bulunmasından kaynaklanmakta olup aktif bir veri transferi gerektirmemekte ve barındırma hizmetinin doğası gereği gerçekleşmektedir.Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:Kişisel verilerinizin;işlenip işlenmediğine,işlenme amacına,yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dairbilgi edinme;amacına uygun işlenmesini,yanlış ya da eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini veuğradığınız zararların tazmin edilmesinitalep etme;otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlaraitiraz etme.Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile beraber aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz:### adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,Altunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi No: 28/6 Üsküdar/İstanbul adresine elden teslim etmek suretiyle veya noter ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla.Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizincevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.